Menu


Katarina Hultqvist, VD – Projektledare

Hultqvist Fastigheter
076-789 81 70, kh@katarinahultqvist.com

Utifrån vår kunskap som fastighetsägare av kommersiella fastigheter sedan 2003 vill vi utveckla företaget genom nyproduktion av bostadsrätter. Tidigare fastighetsbestånd såldes 2016 för att frigöra kapital till våra pågående och kommande projekt. Vi ser ett stort behov av nyproducerade bostäder i regionen, riktat till en privat marknad.

Vår affärsidé är att bygga kvalitetsbostäder i attraktiva områden – och sälja dem till ett rimligt pris. Med den moderna människans behov i åtanke skapar vi bostäder med karaktär; bostäder som kombinerar samtida design, tidlösa kvalitéer och funktionella lösningar. Helt enkelt trivsamma hem som står sig över tid. Bostäder med “villakänsla”, så som vi själva vill bo!

För uppförandet av bostäderna upphandlar vi en totalentreprenad med fast pris från ledande byggföretag. Vi anlitar företag med erfarenhet inom ekonomi, juridik, arkitektur, byggnation och bostadsförsäljning.

 

För att säkerställa hög kvalitet och effektivt genomförande samarbetar vi enbart med stora väletablerade byggföretag med gott renommé och god ekonomi.

Bolagets målsättning är att arbeta långsiktigt med alla partners, leverantörer såsom byggentreprenörer, konsulter mfl vilket skapar en tydlig förståelse för varandras behov och därmed smidiga och problemfria projekt.

Vårt mål är att alltid ligga i framkant vad gäller ansvarsfullt företagande inom fastighetsutveckling.

 

   

Top